Maxwells demon, hypotetisk liten skapning som ifølge James C. Maxwell kan skille raske molekyler fra langsomme i en gass. På den måten skulle demonen kunne få varme til å gå fra et kald til et varmt område uten å tilføre energi. Dette strider mot termodynamikkens andre hovedsetning.