Kritiske fenomener, de fysiske fenomener knyttet til stoffers oppførsel nær den kritiske tilstand. F.eks. vil vann ved den kritiske tilstanden ikke være gjennomsiktig, og kompressibiliteten og varmekapasiteten er uendelig store.