Materialkonstant, også kalt stoffkonstant, størrelse som angir en fysisk egenskap som tjener til å karakterisere stoffet, f.eks. densitet, elastisitetsmodul, spesifikk varmekapasitet, permeabilitet, brytningsindeks osv.