Strekk, deformasjon av et materiale. Man skiller mellom lineært strekk eller sammenklemming, skjærstrekk, dvs. vridning, og volumendring. Ulike former for strekk skyldes spenninger som materialet utsettes for. Elastiske strekk er deformasjoner som forsvinner når spenningen fjernes. Ved uelastisk strekk utsettes legemet for så stor spenning at det får en varig deformasjon.