Gittervibrasjoner, svingninger av atomer i et krystallgitter. Teorien for slike svingninger har gjort det mulig å forstå fenomener som elektrisk motstand i metaller, varmeledning, lydens forplantning og metallers elastiske egenskaper.