Smelting, et stoffs overgang fra fast til flytende tilstand. Til dette kreves varme (se smeltevarme), og så lenge smeltingen pågår, holder stoffet seg på en bestemt temperatur, smeltepunktet. F.eks. har en blanding av rent vann og is (snø) alltid 0 °C ved 1 atm trykk. Ved smelting foregår en volumforandring. De fleste stoffer utvider seg under smelting, mens vann tar mindre plass enn is. Jf. frysing.