Gay-Lussacs lov, eller Charles' lov, først funnet av den franske fysiker G. Amontons (1663–1705), går ut på at alle (ideelle) gasser har samme utvidelseskoeffisient når trykket ikke forandres og at volumet er proporsjonalt med den absolutte temperatur, forutsatt at trykket holdes konstant. En interessant konsekvens av loven er at alle gasser ved synkende temperatur ser ut til å gå mot null volum ved samme temperatur. Gay-Lussacs lov gav derfor en første indikasjon på at det finnes et absolutt nullpunkt.