Fyllfaktor er et tall som angir forholdet mellom mengden av materiale i en overflate og den teoretiske mengden materiale som det samme laget kan inneholde.