Ekvimolekylære løsninger, løsninger som i like store volum inneholder samme antall mol av en kjemisk forbindelse.