Fluorescere er å sende ut lys ved fluorescens eller ha evnen til å sende ut slikt lys. Se fluorescens.