Varmetoning, temperaturstigning (positiv varmetoning) eller temperatursenkning (negativ varmetoning) som opptrer når et stoff løses i vann, ved kjemiske reaksjoner o.l. Jfr. eksoterm reaksjon og endoterm reaksjon.