Lavtemperaturtermometri, måling av temperaturer under 0 °C (273 K). Følgende typer termometre brukes i dette temperaturområdet: termoelement (ned til ca. 1 K), elektrisk motstandstermometre (ned til 0,01 K), magnetiske termometre, f.eks. av kobber (0,001 K–0,01 K), kjerneresonanstermometre (300 nK–2 K). Resistanstermometre av platina brukes som definisjonsinstrument (referanse) ned til trippelpunktet for hydrogen, 13,81 K.