Beckmanntermometer er et kvikksølvtermometer med foranderlig fylling som tillater måling av svært små temperaturdifferanser. Termometeret kan måle differanser ned til noen få tusendeler av en grad celsius.