Termisk likevekt er tilstanden i et fysisk eller kjemisk system når alle delene av systemet har samme temperatur. Dette kalles også temperaturlikevekt.