Leduc–Righi-effekt, den avbøyende virkning et magnetfelt vil ha på en varmestrøm. Den er analog med den virkning et magnetisk felt vil ha på en elektrisk strøm, såkalt Hall-effekt. Effekten ble oppdaget av A. Leduc og A. Righi i 1887.