Aktivator er atomer av et annet stoff som tilsettes et krystallinsk stoff for at det skal fluorescere.