Wiedemann-Franzs lov er en empirisk lov i fysikken. Den sier at forholdet mellom den termiske konduktiviteten og den elektriske konduktiviteten til et metall er proporsjonal med den absolutte temperaturen.