Fjerntermometer, termometer som brukes hvis temperaturen skal avleses et annet sted enn der den måles. Som fjerntermometer brukes mest termoelement eller motstandstermometer på målestedet og millivoltmeter på avlesningsstedet. Ved varsling av temperaturer som ikke må overskrides, brukes bimetalltermometer, som slutter en elektrisk kontakt ved den innstilte temperaturen.