Tørrmettet damp, damp av forskjellige væsker med metningstemperatur (svarende til damptrykket) og som er fri for fuktighetsdråper. Da er den såkalte dampandelen x = 1,0 og fuktighetsandelen 1–x = 0.