Minus entropien, dvs. det motsatte av entropi. Et begrep innført av Erwin Schrödinger i 1943 for å karakterisere prosesser, gjerne knyttet til liv, som utvikler et system i retning av økt struktur.