Sorpsjon er innen fysikk og kjemi en fellesbetegnelse på absorpsjon og adsorpsjon.