Stoppeevne, bremsing, mål for et stoffs evne til å bremse en ioniserende partikkel, f.eks. en alfapartikkel. Stoppeevnen er lik partikkelens energitap på et lite veistykke, dividert med dette. Stoppeevne dividert med stoffets densitet kalles massestoppeevne.