Lysblink som sendes ut når visse krystaller og væsker treffes av energirike partikler. Eksempler på slike stoffer, scintillatorer, er antracen og sinksulfid.