Kondensvann, fortettet vanndamp, utskilt fra fuktig luft eller gass ved nedkjøling til duggpunktet, f.eks. dugg på en vindusrute, fuktighet i skorsteiner eller vannutskilling i trykkluftsystemer. Kondensvann må ikke forveksles med kondensat, som dannes ved fortetting av luftfri (eller praktisk talt luftfri) vanndamp (se kondensator).