Termisk analyse, metode for studium av fasediagram (tilstandsdiagram) spesielt for smelteintervallet i eutektiske legeringer. Ved begynnende krystallisasjon opptrer et knekkpunkt i avkjølingskurven, og ved eutektisk størkning forblir temperaturen konstant til alt er krystallisert. Lengden av denne eutektiske holdetid er proporsjonal med mengden eutektikum, hvorav sammensetninger for den eutektiske smelte kan beregnes. Se også differensialtermisk analyse.