Termoosmose er osmose som skyldes forskjell i temperatur mellom to væsker som er skilt av en porøs hinne (membran).