Forbrenningsvarme, varmeverdi eller brennverdi for et stoff, er den varme som frigjøres ved forbrenning av en viss mengde av stoffet. I tabeller finner man spesifikk forbrenningsvarme som er utviklet varme ved forbrenning av 1 kg av stoffet. Se også brennverdi.