Lufttomt rom, rom fritt for gassmolekyler. I praksis forekommer ikke dette, i såkalt vakuum (ved jordoverflaten) vil det fortsatt være ca. en million gassmolekyler (luftmolekyler) per cm3. I verdensrommet finnes det ca. 10 gassmolekyler per cm3. Se vakuum.