Fyllfaktor er innen plastteknologi lik forholdet mellom volumet av pressmassen og volumet av den ferdigstøpte gjenstanden.