Homogent stoff er et stoff hvor de fysiske og kjemiske egenskapene er de samme overalt i stoffet. Homogene stoffer kan være amorfe eller krystallinske.