Termografisk kopiering, fotografisk kopieringsmetode hvor varmestråling kastes tilbake fra mørke felter på lys bakgrunn (bokstaver, strektegninger) og fanges opp på spesielt kopieringspapir hvor det startes en fotografisk prosess.