Madelungs konstant, en numerisk faktor, αM, som angir hvor stor bindingsenergien til et ion i en ionekrystall er, i forhold til den energi ionet ville ha vært bundet med til et naboion med like stor og motsatt ladning, dersom de to ionene hadde vært alene, og ikke i krystallet. For NaCl er αM = 1,7476 og for ZnS er αM = 1,6381.