Sedimentasjonskonstant, mål for hvor fort partikler vil skilles ut (sedimentere) fra en løsning ved sentrifugering (f.eks. proteinmolekyler). Sedimentasjonskonstanten er lik partiklenes fart i retning fra rotasjonsaksen, dividert med sentrifugalakselerasjonen. En konstant lik 10−13 sekund (= 0,1 ps) kalles 1 svedberg, oppkalt etter T. Svedberg.