Molekylarbevegelse, molekylers egenbevegelse. I gasser og væsker foregår molekylarbevegelsen uordnet og tilfeldig. I faste stoffer består molekylarbevegelsen vesentlig av svingninger som ikke fører til at molekylene bytter plass innbyrdes.