Vakuummeter er et manometer, altså en trykkmåler, for måling av lave gasstrykk.