Ledningsbånd, det laveste energibånd som inneholder ledningselektroner i et fast stoff. Elektroner i faste stoffer kan ikke ha vilkårlig energi, men ordner seg inn i energiområder som betegnes energibånd. Ved lav temperatur vil de laveste energibåndene være fylt av elektroner, mens de høyeste er tomme. I metaller er det et delvis fylt energibånd mellom de fulle og tomme båndene. Dette betegnes ledningsbåndet, fordi elektronene i båndet er forholdsvis fritt bevegelige, og bidrar til at metallene har stor elektrisk og termisk konduktans. I halvledere er ledningsbåndet tomt ved det absolutte nullpunkt, men ved økende temperatur vil elektroner eksiteres opp fra valensbåndet, energibåndet nærmest under ledningsbåndet, som er skilt fra dette ved et smalt energigap.