Dilatans, flyteegenskap hos noen konsentrerte dispersjoner eller oppslemminger av faste partikler i en væske, som sand i vann. For disse øker viskositeten med farten. Det skyldes at partiklene må presse hverandre til side for å komme forbi hverandre under flyteprosessen. Da trekkes væsken innover i massen og overflaten blir tørrere. Dette kan man se når man går eller sparker i fuktig sand. Dilatans ble første studert av Osborne Reynolds i 1885. Dilatanse er et teknisk viktig fenomen ved bearbeiding av konsentrerte dispersjoner av mange slag.