Spektrogram er et spektrum slik det fremkommer når det blir tatt opp med en spektrograf.