Teknisk varmelære, anvendelsen av den teoretiske varmelære i teknikken, f.eks. i varmekraft- og kuldeprosesser (se kuldeanlegg), industriell varmeteknikk, varmeovergang o.l.