Oslo - administrasjon

Byrådet og bystyret holder til i Oslo rådhus, midt i sentrum.
Rådhuset
Lisens: CC BY SA 3.0

Som Norges hovedstad er Oslo sete for Kongen, regjeringen og sentraladministrasjonen, Stortinget, Høyesterett og den øverste militære ledelse. Alle utenlandske ambassader i Norge ligger i Oslo. Her finner man også flere av landets øvrige sentrale statsinstitusjoner.

Som fylke utgjør Oslo et eget valgdistrikt ved stortingsvalg, og sender 19 representanter til Stortinget inkludert utjevningsmandat. Oslo har imidlertid ikke noen egen fylkeskommunal administrasjon eller noe folkevalgt organ på fylkesplan; deres funksjoner ivaretas av tilsvarende kommunale institusjoner. Oslo har felles fylkesmann med Akershus fylke (fra 2020 med Viken); for øvrig er de fleste statlige organer på fylkesnivå delt mellom de to fylker.

Oslo har hatt en parlamentarisk styringsform siden 1986. Det betyr at kommunen har et byråd – tilsvarende Regjeringen, og et bystyre – tilsvarende Stortinget. Byrådet blir valgt av bystyret og er avhengig av bystyrets støtte for å bli sittende. Fra 1992 har byrådene den direkte ledelse av sine respektive byrådsavdelinger, på linje med forholdet mellom statsrådene og departementene. Det er byrådet selv som bestemmer hvor mange og hvilke byrådsavdelinger det skal ha. Etter kommunevalget i 2015 er det syv byrådsavdelinger og i alt åtte byråder.

Oslos kommunestyre, og høyeste beslutningsmyndighet, er bystyret med 59 medlemmer. Bystyret er inndelt i fire fagkomiteer, samt finanskomiteen og forretningsutvalget. Komiteenes ledere og nestledere er heltidspolitikere. Bystyret ledes av en ordfører. Ordføreren velges av og blant bystyrets medlemmer. Valget foregår på bystyrets konstituerende møte. Ordførervervet, som i andre kommuner, er det sentrale politiske tillitsverv. I det nye styringssystemet er vervet i større grad enn tidligere tillagt representative oppgaver. Oslo er fra 2004 inndelt i 15 bydeler med hver sin forvaltning og et folkevalgt bydelsutvalg. Siden 2007 har bydelsutvalgene blitt valgt ved direktevalg. Bydelene har ansvaret for primærhelsetjenester og sosialtjenestene i sine bydeler, fra 2004 utvidet med enkelte andre funksjoner som skolefritidsordningen, forvaltning av lokale parker, transporten for funksjonshemmede og forvaltning av enkelte økonomiske boligtilskudd.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg