Borgarting lagmannsrett

Skilting ved inngangen til Borgarting lagmannsrett.
Borgarting lagmannsrett skilt

Borgarting lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Det området hvor Borgarting lagmannsrett har domsmyndighet, kalles Borgarting lagdømme. Lagdømmet ble opprettet i 1995, da det tidligere Eidsivating lagdømme ble delt, se Eidsivating lagmannsrett. Borgarting lagdømme er det største i Norge og omfatter følgende lagsogn (rettskretser):

  • Oslo lagsogn (omfatter Oslo, Asker, Bærum og Follo med førsteinstansdomstolene Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Asker og Bærum tingrett og Follo tingrett)
  • Viken øst lagsogn (omfatter det tidligere Østfold fylke, med førsteinstansdomstolene Moss tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, og Heggen og Frøland tingrett)
  • Viken vest lagsogn (omfatter det tidligere Buskerud fylke, med førsteinstansdomstolene Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Ringerike tingrett og Hallingdal tingrett)

Borgarting lagmannsrett er den største av lagmannsrettene målt i antall saker per år og antall ansatte. Per mars 2020 har den 68 faste dommere. Retten har sete i Oslo. Borgarting lagmannsrett er siden 2018 blitt ledet av førstelagmann Marianne Vollan. Internt er domstolen organisert i fem avdelinger (administrasjonsavdelingen, de dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3), samt avdeling 4 som behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker).

Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Eidsivating jordskiftedømme, samt for visse avgjørelser truffet av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at jordskifterettene i Borgarting lagdømmes område hører til Eidsivating jordskiftedømme.

Borgarting lagmannsrett og lagdømme har navn etter et av middelalderens lagting, se Borgarting.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg