Borgarting lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Det området hvor Borgarting lagmannsrett har domsmyndighet, kalles Borgarting lagdømme. Lagdømmet ble opprettet i 1995, da Eidsivating lagdømme ble delt, se Eidsivating lagmannsrett. Borgarting lagdømme er det største i Norge og omfatter følgende lagsogn (rettskretser):

 • Oslo (Oslo og Akershus fylker unntatt domssognene Nedre Romerike, Eidsvoll og Nes)
 • Buskerud fylke
 • Østfold fylke

Borgarting lagmannsrett er også den største av lagmannsrettene målt i antall saker per år og antall ansatte. Pr. november 2014 har Borgarting lagmannsrett 64 faste dommere. Retten har sete i Oslo. Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett er Ola Dahl. Internt er domstolen organisert i fem avdelinger (administrasjonsavdelingen, de dømmende avdelingene (avdeling 1, 2 og 3), samt avdeling 4 som behandler anker over kjennelser og beslutninger i straffesaker og sivile saker).

Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Eidsivating jordskiftedømme (se nedenfor), samt for visse avgjørelser truffet av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at jordskifterettene i Borgarting lagdømmes område hører til Eidsivating jordskiftedømme.

Innenfor Borgarting lagmannsretts jurisdiksjonsområde fins følgende 10 førsteinstansdomstoler:

 • Oslo tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Asker og Bærum tingrett
 • Follo tingrett
 • Moss tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Sarpsborg tingrett
 • Halden tingrett
 • Heggen og Frøland tingrett
 • Drammen tingrett
 • Eiker, Modum og Sigdal tingrett
 • Kongsberg tingrett
 • Hallingdal tingrett
 • Ringerike tingrett

Borgarting lagmannsrett og lagdømme har navn etter et av middelalderens lagting, se Borgarting.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.