Borgarting lagmannsrett skilt
Skilting ved inngangen til Borgarting lagmannsrett.
Borgarting lagmannsrett skilt

Borgarting lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Det området hvor Borgarting lagmannsrett har domsmyndighet, kalles Borgarting lagdømme. Området omfatter tidligere Buskerud fylke samt kommunene Asker og Bærum i tidligere Akershus fylke pluss Oslo. Retten har sete i Oslo. Lagdømmet ble opprettet i 1995, da det tidligere Eidsivating lagdømme ble delt i forbindelse med to-instansreformen i strafferettspleien, se Eidsivating lagmannsrett.

Borgarting lagmannsrett og lagdømme har navn etter et av middelalderens lagting, se Borgarting.

Borgarting lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer:

Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Borgarting lagmannsrett er den største av lagmannsrettene målt både i antall saker per år og antall ansatte. Den har 68 faste dommere (våren 2021), hvorav en jordskiftelagdommer. Lagmannsretten har også knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som er gått av med pensjon, men som kan gjøre tjeneste inntil de fyller 73 år. Borgarting lagmannsrett er siden 2018 blitt ledet av førstelagmann Marianne Vollan.

To lagsogn

Borgarting lagdømme er det største i Norge målt i innbyggertall. Det omfatter to lagsogn (rettskretser), nemlig lagsognet Oslo og lagsognet Vestre Viken. Til lagsognet Oslo sogner Oslo tingrett, og til lagsognet Vestre Viken sogner Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg