Oslo tingrett

Oslo tingrett holder til i Oslo tinghus, sammen med Oslo byfogdembete.
Oslo tinghus

Oslo tingrett, den ene av to førsteinstansdomstoler i Oslo, ved siden av Oslo byfogdembete. Oslo tingrett er landets største domstol, målt både i antall saker, antall rettsdager og antall ansatte. Oslo tingrett behandler omtrent en femtedel av alle sivile tvister og straffesaker som bringes inn for domstolene i Norge. Den har cirka 200 ansatte og ledes siden 2018 av sorenskriver Yngve Svendsen. Han etterfulgte Geir Engebretsen, som hadde vært sorenskriver siden 2005. Administrativ leder er direktør Arnhild Olsen.

Oslo tingrett behandler hvert år 4-5000 straffesaker og cirka 2000 sivile saker. Bare en tredjedel av de sivile sakene ender med dom, idet svært mange saker blir løst med forlik, ofte gjennom rettsmekling. I motsetning til andre tingretter behandler Oslo tingrett ikke saker om midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning, felleseie- og dødsboskifter og tvangssaker. Disse sakstypene behandles av Oslo byfogdembete. Alle andre typer sivile saker som hører under de alminnelige domstoler, behandles av Oslo tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg