Oslo tingrett, den ene av to førsteinstansdomstoler i Oslo, ved siden av Oslo byfogdembete. Oslo tingrett er landets største domstol, målt både i antall saker, antall rettsdager og antall ansatte. Oslo tingrett behandler omtrent 1/5 av alle sivile tvister og straffesaker som bringes inn for domstolene i Norge. Den har ca. 200 ansatte og ledes siden 2005 av sorenskriver Geir Engebretsen. Administrativ leder er direktør Arnhild Olsen.

Oslo tingrett behandler hvert år 4-5000 straffesaker og ca. 2000 sivile saker. Bare 1/3 av de sivile sakene ender med dom, idet svært mange saker blir løst med forlik, ofte gjennom rettsmekling. I motsetning til andre tingretter behandler Oslo tingrett ikke saker om midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning, felleseie- og dødsboskifter og tvangssaker. Disse sakstypene behandles av Oslo byfogdembete. Alle andre typer sivile saker som hører under de alminnelige domstoler, behandles av Oslo tingrett.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.