Oslo Tinghus

Oslo Tinghus (1994) på C.J. Hambros plass 4, tegnet av Østgaard Arkitekter AS.

Oslo tingrett

Kart over rettskretsen til Oslo tingrett.

Oslo tingrett
Domstoladministrasjonen og Kartverket..

Oslo tingrett er en tingrett som har rettssted i Oslo og hører til Borgarting lagdømme. Den har cirka 270 ansatte og ledes siden 2018 av sorenskriver Yngve Svendsen. Han etterfulgte Geir Engebretsen, som hadde vært sorenskriver siden 2005.

Inntil domstolsreformen av 10. desember 2020 trådte i kraft, var det to førsteinstansdomstoler i Oslo: Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Disse ble slått sammen med virkning fra 26. april 2021 under navnet Oslo tingrett.

Statistikk og sakstyper

Oslo tingrett er landets største domstol, målt både i antall saker, antall dager i retten og antall ansatte. Den er landets største domstol med 125 dommere og dommerfullmektiger, og 145 saksbehandlere og administrativt ansatte. Så lenge det var to førsteinstansdomstoler i Oslo, behandlet Oslo tingrett hvert år 4000-5000 straffesaker og cirka 2000 sivile saker. Bare en tredjedel av de sivile sakene endte med dom, ettersom svært mange saker blir løst med forlik, ofte gjennom rettsmekling. I 2019 var det rettsmekling i 434 sivile saker i Oslo tingrett, og det ble forlik i 250 av disse sakene. I disse tallene er altså saker fra daværende Oslo byfogdembete ikke regnet med.

Så lenge Oslo byfogdembete eksisterte, behandlet Oslo tingrett, i motsetning til andre tingretter, ikke saker om midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning, felleseie- og dødsboskifter og tvangssaker. Disse sakstypene ble den gangen behandlet av Oslo byfogdembete, men behandles fra 26. april 2021 av de to avdelingene i den sammenslåtte Oslo tingrett som behandler byfogdsaker.

Historikk

Oslo tingrett het opprinnelig Christiania byrett og ble opprettet i 1866. Byrett var den opprinnelige betegnelsen på det som nå kalles tingretter i byene. Christiania byrett var den første i sitt slag i Norge, og det var en egen lov om den. Rettsmøtene ble kalt ting, og dommerne hadde tittelen assessor og brukte uniform. Byrettens leder ble kalt justitiarius. Tre spesialdomstoler, politiretten, brannretten og tukthusretten, ble avskaffet da byretten begynte sitt virke.

I 1925 skiftet domstolen navn til Oslo byrett fordi byen skiftet navn. Loven om Christiania byrett ble opphevet 1. juli 1927.

Sammen med Eidsivating lagmannsrett fikk byretten etter hvert lokaler i Justisbygningen i Apotekergata, fra 1935 kalt Oslo tinghus. Etter krigen ble tinghuset flyttet til Grubbegata, og i 1994 flyttet Oslo byrett og Oslo byfogdembete inn i nybygd tinghus ved C.J. Hambros plass. Byretten skiftet navn til Oslo tingrett 1. januar 2002 i forbindelse med at alle by- og herredsretter forandret navn til tingrett. Så ble som nevnt de to førsteinstansdomstolene i Oslo slått sammen med virkning fra 26. april 2021, som følge av domstolsreformen av 10. desember 2020.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg