Romerike er en region i de østre og nordre deler av Akershus, øst og nordøst for Oslo.

Romerike omfatter 13 kommuner som til sammen utgjør et areal på 3806 km2. Romerikes avgrensning mot den søndre del av Akershus (Follo) trekkes vanligvis mellom Lørenskog/Rælingen og Enebakk.

Opprinnelig var navnet bare brukt om de brede bygdene omkring Glomma og Vorma. I sagatiden omfattet Romerike også Glåmdalen i Hedmark.

Administrativt omfatter Romerike tre prostier (Øvre Romerike, Østre Romerike og Nedre Romerike) og tre tingrettsdistrikter (Eidsvoll, Nes og Nedre Romerike).

Romerike er et sentralt sletteland mellom Hurdalssjøen og Mjøsa i nord og Øyeren i sør. Romerikssletta er begrenset av de vidstrakte, skogkledde Romeriksåsene i vest og øst (mellom Vorma og Glomma). Slettelandet er dekket av omfattende marine løsavsetninger, som ble avsatt under isens siste tilbaketrekning. Se artikkelen om Romeriksbreen.

Landhevningen etter istiden har ført til en betydelig utgraving av den opprinnelig flate sletta. Mange steder har således i dag et utpreget bakkelandskap (ravinelandskap), men bakkeplanering har de senere tiårene jevnet ut store deler av disse særpregede landskapsformene.

Store grunnvannsforekomster i sand- og grusområdene i de sentrale strøk av sletta. Åspartiene i vest og nordvest består hovedsakelig av Oslofeltets dypbergarter; åsene i nordøst, sørøst og sør er grunnfjell som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområdet. Vassdragene Glomma, Vorma, Nitelva og Leira setter sitt preg på Romerikes landskap og natur.

Romerike har 268 687 innbyggere (1. januar 2015). Bosetningen er tettest nær Oslo, og kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal, har 268 innb. per km2 (2006) mot 34 i resten av Romerike.

Foruten Romerikskommunenes del av Oslo tettsted, som er den sammenhengende tettbebyggelsen østover fra byen (92 656 innb. 2005), er de største tettstedene Jessheim (12 365 innb. 2005), Råholt (8593 innb.), Fetsund (6441 innb.), Kløfta (5942 innb.), Rotnes (4705 innb.), Sørumsand (3563 innb.) og Eidsvoll (Sundet, 3441 innb.).

De store, sammenhengende områdene med marine løsavsetninger danner grunnlaget for Romerikes betydning som jordbruksområde. Brukene er gjennomgående store; i 10 av de 13 kommunene i området er gjennomsnittlig bruksstørrelse over 200 daa (1999). Korndyrkingen er viktigst. Romerike har betydelig tømmeravvirkning; i 2004 ble det avvirket 527 000 m3, 83 % av fylkets.

Næringslivet ellers er i betydelig utstrekning lokalisert til Nedre Romerike, først og fremst Strømmen og Lillestrøm-området. Lillestrøm er videre Romerikes viktigste handels- og administrasjonssenter. Skedsmo har ellers betydelig engroshandel og flere forskningsinstitusjoner. Jessheim er viktigste senter på Øvre Romerike.

Ellers mange militære institusjoner, samt Oslo Lufthavn Gardermoen, internasjonal flyplass i Ullensaker og Nannestad, 50 km nord for Oslo (åpnet oktober 1998). Romerike har betydelig utpendling til Oslo, 36 % av yrkesbefolkningen (2001).

Begrepet Romerike eksisterte alt på 500-tallet; antakelig var det organisert før denne tiden. Romerikes politiske selvstendighet gikk tapt omkring år 1000. I norrøn tid utgjorde det ett eller to sysler; på 1500-tallet to fogderier, Øvre Romerike og Ytre Romerike, senere Nedre Romerike. De svarte til de nåværende prostier med tillegg av Enebakk kommune.

Romerike er rik på kulturminner. Pilegrimsleden går gjennom Raknehaugen og andre gravfunn, kirkesteder, gårdsanlegg og kulturlandskap. Romeriksleden er i dag merket som turvei.

Navnet kommer av norrønt Raumaríki, som er dannet av folkenavnet raumar, og rike.

  • Øystein Søbye: Romerike. Orion forlag, Oslo, 1999.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.