Lillestrøm 1910.

. Begrenset gjenbruk

Lillestrøm er en by og administrasjonssenter i Skedsmo kommune, Akershus. Lillestrøm var egen kommune i perioden 1908–1962, og er i dag regionsenter for Romerike.

Byen er del av den sammenhengende, bymessige bebyggelsen østover fra Oslo og utgjør således en del av Oslo. Byen har 12 000 innbyggere; 18 500 inkludert Kjeller.

Lillestrøm ligger på det vide deltaområdet mellom Nitelvas og Leiras nedre løp, litt nord for Svellet i Øyerens nordre del. En stor del av byggegrunnen er torvmyr; området het tidligere Måsan.

Stedet vokste frem som en av landets første stasjonsbyer og som et av de første sagbrukssteder (dampbasert) i innlandet. Stasjonen Lillestrøm på Hovedbanen, som åpnet i 1854, lå først på vestsiden av elven, ved gården Lille Strøm i Rælingen. Da Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862, ble stasjonen flyttet over til Måsan på østsiden, og navnet Lillestrøm fulgte med og ble brukt om hele den nye bebyggelsen her.

Sitt selvstendige næringsgrunnlag fikk Lillestrøm ved reisingen av de første dampsagene fra 1860, da sagbruksprivilegiene for eksporthavnene opphørte. Den flate østbredden av Nitelva egnet seg ypperlig for dampsager med opptrekk av tømmeret direkte fra vannet. I løpet av få år var 7–8 sagbruk i drift. Håndverkere og handelsmenn slo seg ned på stedet, og Lillestrøm ble snart et sentrum for Romerike. Omkring 1850 lå bare noen husmannsplasser langs østbredden av Nitelva. Folketellingen i 1875 viste 1144 bosatte, og økte til 3754 i 1900. Lillestrøm ble egen kommune ved utskillelse fra Skedsmo i 1908.

Jernbanene og nye veiforbindelser knyttet folkerike distrikter til Lillestrøm, og i 1904 åpnet jernbanens dobbeltspor til Oslo. Ved jernbanestasjonen er en stor busstasjon med bussruter til hele Romerike, indre Østfold og Oslo. Gardermobanen ble åpnet til Gardermoen i 1998 og gjennom Romeriksporten til Oslo i 1999. Gardermobanen er ført parallelt med Hovedbanen gjennom Lillestrøm. Lillestrøm er stoppested for flytogene mellom Asker og Gardermoen.

Lillestrøm er en småby i vekst. Boligbebyggelsen i sentrum består mest av enkeltstående trehus med små hager innen et velregulert gatenett. Etter andre verdenskrig kom mer variert boligbebyggelse med boligblokker. Deler av sentrumsbebyggelsen er fornyet med moderne forretningsbygg.

En stor del av bebyggelsen ligger bare 2–3 meter over Nitelvas og Øyerens normale nivå og har ofte vært utsatt for skadeflom, som i 1966, 1967 og 1995. En flomvoll anlagt i 1998 sikrer nå byen mot flom. Hovedbanen og Gardermobanen deler Lillestrøm i to bydeler; Volla i nordvest og Vigernes i sørøst.

Volla omfatter blant annet sentrum med forretningsstrøk omkring nedre del av Storgata og Torget, og boligstrøk nordover.

Bydelen Vigernes består av boligstrøk mellom Hoved- og Kongsvingerbanen og bolig- og industriområder på Nesa – slettene ut mot Nitelva.

Et stort bolig- og næringsprosjekt er lagt til Lillestrøm øst fra Stortorget og østover mot jernbanen. OBOS skal bygge et tolvetasjes hotell, 144 leiligheter, butikklokaler og kontorer fordelt på fire bygninger på tomta mellom Tærudgårdene, Rema 1000 og togstasjonen i Lillestrøm.

Lillestrøm er et betydelig industristed, med trevareindustri, kjemisk industri, verkstedindustri (blant annet karosseriproduksjon) og produksjon av mineralske produkter (blant annet sementvareindustri). Varehandel og andre tjenesteytende næringer får en stadig større andel av sysselsettingen. Flere store engrosbedrifter ligger på Lillestrøm, blant annet bilimportfirmaer.

Norges Varemesse flyttet til tidligere trelasttomter sør for stasjonen i 2002 etter at Gardermobanen og ny riksvei 159 var etablert og ga god tilgjengelighet til området.

Lillestrøm er et regionalt handelssenter for store deler av Romerike, med mange offentlige kontorer av regional betydning. Her finnes Nedre Romerike tingrett, Romerike politikammer, Statens Biltilsyn og NAV for Nedre Romerike. På Kjeller like nord for Lillestrøm finnes sivile og militære forskningsinstitusjoner. Lillestrøm har landets eneste trelastskole og videregående skoler med flere studieretninger. Her utkommer Romerikes Blad. Akershus Fylkesmuseum og Geoparken (geologisk park) ligger på Lillestrøm.

Lillestrøm er et viktig innpendlingssted for arbeidstakere fra store deler av Romerike; på samme måte har flere bosatte her arbeid i Oslo. Lillestrøm kirke fra 1935 har altertavlen Den unge Kristus av maleren Henrik Sørensen, som vokste opp på Lillestrøm. Den katolske menigheten St. Magnus fikk ny kirke i 1988, som er tegnet av arkitektfirmaet Lund+Slaatto.

Lillestrøm Sportsklubb (LSK) spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion. I 2017 har fjerde etappe i Tour of Norway start i Lillestrøm sentrum.

Navnet er etter gården Lille Strøm på vestsiden av Nitelva.

  • Hals, Harald: Lillestrøms historie, 1978, 2 bind.
  • Nordanger, K.M.: Lillestrøm, 1933.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. juli 2018 skrev Per Perald

"
Lillestrøm er en småby under vekst som om få år vil være en storby. "

Er SNL en spåtjeneste? Storby var definert som en by med mer enn en million innbyggere da jeg voks opp. Slik er det i mesteparten av verden.

I Norden er det to slike; København og Stockholm.

At man omtaler stedet som "by" bør man forklare med at bynavn står det fritt for enhver å kalle seg, det endrer ikke status.

13. juli 2018 svarte Svein Askheim

Takk for ditt innspill. Jeg slettet uttrykket storby siden det som du også mener, forbindes med større byer i Europa. Her var det nok ment i norsk sammenheng etter hvert som Lillestrøm vokser sammen med Oslo og Kjeller.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.