Asker

Faktaboks

Uttale

ˈasker

Etymologi
norrønt Askar, av askar, flertall av askr ‘ask’; se ask
Landareal
364 km²
Innbyggertall
96 088 (2022)
Administrasjonssenter
Asker sentrum
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
askerbøring (fra Asker), røykenbøring (fra Røyken), høring eller huring (fra Hurum)
Målform
bokmål
Kommunenummer
3025 (fra 01.01.2020, tidligere 0220)
Høyeste fjell
Bergsåsen (også kalt Hagahogget, 459 moh.)
Askers kommunevåpen fra 2020: Tre seil på blå bakgrunn
Asker (sentrumskart)

Asker. Kart over Asker sentrum. Tallene viser til: 1) Rådhus. 2) Asker museum, Labråten. 3) Asker kirke. 4) Jernbanestasjon. 5) Busstasjon. 6) Askerhallen. 7) Bondihallen. 8) Kulturhus.

Av /Store norske leksikon ※.
Asker (utsikt fra Skaugumåsen)

Utsikt fra Skaugumåsen mot sør, med Skaugum i forgrunnen til venstre og Asker kirke og sentrum litt til høyre for midten av bildet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Hurum kirke
Hurum kirke
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
Torvet i Asker sentrum
Torvet i Asker.
Torvet i Asker sentrum
Lisens: CC BY SA 3.0
Kart over senterstruktur i Asker kommune.
Kart over senterstruktur i Asker kommune.
Kart over Asker kommune i Viken
Kart som viser plasseringen til Asker kommune i fylkeskommunen Viken.

Asker. Minnestøtte over I. C. Vogelius. Prinsehaugen, Prestegården og Asker kirke i bakgrunnen.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Asker er en kommune i Viken fylke som grenser mot Drammen og Lier i vest, Bærum i nordøst og Indre Oslofjord i øst. Fra 2020 omfatter kommunen også de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Sammenslåingen var del av den landsomfattende kommunereformen.

Natur

Askerlandet hever seg fra Oslofjorden og opp til Vestmarka, Kjekstadmarka og Hurumlandet. De høyeste partiene er i områdene med permiske dyperuptiver: Villingstadåsen på 357 meter over havet ligger øst for Hyggen. I Kjekstadmarka er høyeste punkt 356 meter over havet ved Verkensmåsan. Kommunens høyeste punkt er Hagahogget i nord på 458 meter over havet. Brennåsen når opp i 360 meter over havet. Stikkvannskollen på 361 meter over havet er høyeste punkt på Hurumlandet.

Ved Oslofjorden er det et belte med grunnfjell fra Nærsnes til Åros. Grunnfjellet er dekket av kambrosiluriske skifere og kalkstein i nordøst, som tilhører Oslofeltet. Skifrene sees godt langs fjorden og på øyene, blant annet på naturminnene Bjerkås, Bjerkøya, Presteskjær, Holmenskjær og Konglungen. Skifrene sees også godt på naturreservatene Elnestangen, Lille Bjerkøyskjær og Spannslokket. I lavlandet ved Oslofjorden, mindre enn 200 meter over havet, er de kambrosiluriske skifrene dekket av marin leire.

Tvers over Hurumlandet, mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, ligger raet, som ble dannet etter siste istid. Morenen stenger nesten Drammensfjorden ved Svelvik/Verket (Svelvikmorenen) og er fremtredende ved Oslofjorden i Storsand vis-à-vis Drøbak. Endemorenen har demt opp Sandungen i innlandet.

Årosvassdraget renner fra Lier kommune i nord og har et nedbørfelt på 114 kvadratkilometer, det største vassdraget i kommunen. Vassdraget renner sørover til Dikemarkvannene, Nordvannet, Verkensvannet, Svinesjøen og Ulvenvannet. Verkenselva renner derfra videre til Gjellumvannet. Fra sørsiden av Gjellumvannet renner Grodalselva sammen med Hegga gjennom Grodalen og munner ut i Kistefossdammen. Derfra renner Åroselva til utløpet i Indre Oslofjord ved Åros.

Bosetning

Asker utgjør Ytre vest delregion i Stor-Oslo. Med 94 000 innbyggere er Asker Norges åttende største kommune. Bosetningen i Asker er konsentrert til de lavereliggende partiene langs Drammenbanen og Drammensveien, samt kysten sørover til Slemmestad og strøkene langs jernbanen fra Asker stasjon til Heggedal. Lenger sør ligger enkelte isolerte tettsteder (innbyggertall 2016): Røyken tettsted, inkludert Midtbygda (3560), Nærsnes inkludert Båtstø (1275), Hyggen ved Drammensfjorden (784), Åros (2018), Sætre, Tofte (3 082), Holmsbu (291) og Klokkarstua.

Kommunens administrasjon ligger i Asker sentrum, som sammen med den øvrige tettbebyggelsen i kommunen utgjør en sammenhengende tettbebyggelse vestover fra Oslo og hører til Osloregionen. Hver tredje innbygger i Viken fylke bor i de fire mest folkerike kommunene, Bærum, Drammen, Asker og Lillestrøm, som danner et bybånd i Osloregionen. Asker har stigende folketall, i likhet med Osloregionen, og det forventes positiv befolkningsvekst frem til 2050.

Næringsliv

Trass i sterk utbygging er Asker ennå en betydelig jordbrukskommune, der hagebruk er av særlig betydning. Asker har fylkets største areal til grønnsaker, bær og blomster, både på friland og under glass. Husdyrholdet betyr relativt lite.

Den viktigste industribransjen er elektroteknisk industri, med nesten halvparten av industriens sysselsatte. For øvrig har Asker en betydelig data- og petroleumsbasert høyteknologivirksomhet, og bygda har derfor blitt kalt Engineering Valley. Blant de største bedriftene er TGS Nopec, Nycomed, Tomra Systems og Ericsson. Elopak AS har hovedkvarter og teknologiavdeling på Spikkestad. Hurum kom tidlig med i den industrielle utviklingen. Allerede på slutten av 1700-tallet lå det et glassverk på morenetangen vis-à-vis Svelvik, og stedet kalles ennå Verket.

Ellers finnes omfattende forretningsdrift og annen service. IKEA bygget et varehus på Nesbru i 1963, og i 1975 ble det flyttet til Slependen. Her ligger flere kjøpesentre, som Trekanten, Holmensenteret og Rortunet.

Samferdsel

Gjennom Asker går E18 Drammensveien. Riksveier tar av fra denne ved Nesbru sørover til Slemmestad på riksvei 165 Slemmestadveien og fra Asker sentrum sørover til Heggedal og Røyken på riksvei 167 Røykenveien. Fylkesvei 289 går tvers over Hurumlandet, fra Verket til Sætre der den knyttes til E134 (Oslofjordforbindelsen) fra E6 i Frogn via Oslofjordtunnelen til Drammen. Fra Sætre går fylkesvei 281 rundt Hurumlandet, via Storsand, Filtvet, Tofte til Klokkarstua. Bilfergeforbindelsen Verket–Svelvik er landets korteste fergestrekning med en overfartstid på om lag fem minutter.

Asker stasjon åpnet i 1872 og ble ombygget i 2003–2006, da stasjonen ble utvidet fra to til fire spor. Fra Oslo går Drammenbanen gjennom Asker stasjon i dobbeltsporet linje og videre gjennom jernbanetunnel på 10,7 kilometer til Lier og videre til Drammen. Spikkestadbanen går fra Asker stasjon til Spikkestad. Gardermobanen. Flytoget går Drammen-Asker–Oslo S–Gardermoen. Det er dobbeltspor mellom Asker og Skøyen på Askerbanen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Asker rådhus
Asker rådhus.
Asker rådhus
Lisens: CC BY SA 3.0

Kommunens administrasjon ligger i Asker sentrum. Kommunen har fem videregående skoler. I kommunen er det ellers psykiatriske sykehus på Blakstad og Dikemark.

Asker hører til Oslo politidistrikt, Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Asker er del av næringsregionen Akershus Vest sammen med Bærum. Begge kommunene er også med i Osloregionen og deltar i det interkommunale politiske rådet Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum. Asker utgjør delregion ytre vest i Stor-Oslo.

Asker kommune tilsvarer de elleve soknene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen, Østenstad, Røyken, Slemmestad/Nærsnes, Åros Filtvet/Tofte, Hurum og Kongsdelene i Asker prosti (Oslo bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Asker til Aker og Follo fogderi i Akershus amt, mens Røyken og Hurum hørte til Buskeruds fogderi i Buskeruds amt.

Delområder og grunnkretser i Asker

For statistiske formål er Asker kommune (per 2020) inndelt i 23 delområder med til sammen 120 grunnkretser.

 • Nesøya: Halsåsen, Odden, Tjernåsen, Vendla, Brønnøya og Øyene
 • Nesbru: Grønsund, Mellom Nes, Øvre Nes, Landøya og Holmen
 • Billingstad: Lunde, Nordengen, Åstad, Askenga og Vestre Nes
 • Hvalstad: Stokker, Brusetsvingen, Torstad, Nedre Solstad, Furubakken og Åstaddammen
 • Skaugum: Skaugumsåsen, Jansløkka, Klokkerjordet, Vakås, Haugbo, Hønskollen, Kunstnerdalen og Brusetkollen
 • Sem: Sandungen og Berg
 • Syverstad: Hval, Reistad, Bjørndalen og Bruset
 • Fusdal: Høn, Haga, Undelstad, Trollhaugen, Båstad, Bondibråten, Bondi og Risenga
 • Sentrum: Asker terrasse, Askerjordet, Solvang, Alfheim, Solbråa og Asker stasjon
 • Drengsrud: Hogstad, Heia, Kongsskogen, Finsrud og Måsan
 • Vettre: Konglungen, Løkenes, Kalkfjellet, Bleikeråsen, Krillås, Åby, Kjøia og Bondibroen
 • Borgen: Kullebunn, Vardåslia, Hagaløkka, Askerlia, Ove Jensens vei, Borgenåsen, Borgenbråten og Drengsrudveien
 • Blakstad: Blakstadmarka, Blakstad sykehus, Østenstad, Sikta, Gullhella og Kodalen
 • Vollen: Linlandet, Arnestad, Sjøstrand og Bjerkås
 • Heggedal: Gjellum, Heggedalsmarka, Kistefoss, Heggedal sentrum, Skjellestad, Sætre, Nyborgåsen, Underland, Gui, Torp og Rødsåsen
 • Solberg: Vinnulstad, Sebjørnsrud, Engelsrud, Fuglemyr, Slottsberget og Dikemark
 • Østbygda Slemmestad: Berger, Ødegården, Slemmestad, Dambo, Østskogen, Bødalen-Nilsemarka, Fossum, Auke, Torvbråten, Nærsnes-nordre og Nærsnes-søndre
 • Østbygda Åros: Høvik, Frydenlund, Åros og Follestad
 • Midtbygda: Ølstad, Gleinåsen/Katrineåsen, Gjerdal, Hyggen, Heggum, Røyken, Hallenskog og Wang
 • Vestbygda: Lahell, Dagslet, Myhre, Åsaker, Bråten, Spikkestad, Askestad-Kjos og Bitehagen
 • Vestre Hurum: Verket, Klokkarstua, Sem, Kana, Holtvedt, Tronstad, Holmsbu og Rødtangen
 • Sydøstre Hurum: Sagene, Tofte vest, Tofte øst, Røed, Filtvet, Røstad-Ek og Huseby-Bjørnstad-Solberg
 • Nordøstre Hurum: Storsand, Verpen, Kongsdelene, Sætre syd og Sætre nord

Kultur

Asker kirke
Asker kirke.

Ved Asker kirke ligger flere gravhauger fra eldre jernalder. Kirken er fra 1879 og har rikt inventar fra 1720-årene. Asker prestegård, gårdsnummer 1, ble bosatt flere hundre år fvt. Der finnes flere oldtidsminner på gården, blant annet Prinsehaugen. Hovedbygning, drengestue, stabbur, driftsbygning og lysthus er fredet.

Asker museum ligger i nærheten med Hulda og Arne Garborgs hjem og Labråten. Under Skaugumåsen nord for Asker stasjon ligger Skaugum gård, som er kjent fra middelalderen og i dag er kronprinsparets bolig.

Åstad gårdBillingstad er oldtidsvei, og det er funnet et sverd fra eldre jernalder på gården. Kalkbrudd som hadde betydelig leveranse til blant annet Akershus festning. Åstad sag i Skustadelva i 1618 og kvern i 1690 og 1826. Isskjæring i Åstaddammen og utskipning av is fra Holmen. Våningshuset er fra 1600-tallet.

Røyken kirke er en steinkirke i romansk stil, antakelig bygd i 1229 og påbygd i 1939–1940. Til inventaret hører blant annet prekestol og altertavle fra 1600-tallet samt en døpefont i kleberstein/sandstein fra 1200-tallet. Hurum kirke er en middelaldersk steinkirke fra rundt 1150, vigslet Jomfru Maria. Kirken har døpefont og prekestol fra 1750. Like ved ligger Det huitfeldtske gravkapell med Tønne og Iver Huitfeldts sarkofager. Kirkeskipet Dannebrog er en tro kopi av skipet som under ledelse av Iver Huitfeldt ble sprengt i luften i slaget ved Køge Bugt i 1710. Tronstad gård tilhørte slekten Bolt på 1300- og 1400-tallet og kom på slutten av 1600-tallet på familien Huitfeldts hender; lokalhistoriske samlinger på gården. Her finnes en minnestein over sjøhelten Iver Huitfeldt, som bodde her.

I strandstedet Holmsbu finnes billedgalleri med bilder av Henrik Sørensen, Oluf Wold-Torne og Torvald Erichsen. Kystkultursenter ligger i Vollen; Oslofjordmuseet. Heggedal hovedgård fra 1830-årene ble fredet i 1975. Nytt kulturhus sto ferdig i Asker sentrum i 2004.

Idrett

Føyka i Asker sentrum har fotballbane og skøytebane. Risenga idrettspark omfatter Askerhallen, svømmehall, skøytebane og fotballbane. I 2017 var det målgang for første etappe i Tour of Norway ved Risenga, da Edvald Boasson Hagen vant, og målgang for andre etappe i 2018. Alpinanlegget Vardåsen skisenter ligger her.

Historikk

De første bosetningene oppsto i Asker etter siste istid og de første gårdene i jernalderen. De neste tusen år ble det bygget 30–40 gårder, men de fleste av disse ble lagt øde under svartedauden. På 1600- og 1700-tallet var jernutvinning en viktig industri.

Heggedal fikk jernbane i 1872 og etter dette betydelig industri. Etter hvert ble isskjæring og frukt- og bærdyrking betydelige næringsgrener. På 1900-tallet vokste det frem et kunstnermiljø med blant andre Tilla og Otto Valstad. Bygda utviklet seg også fra et bondesamfunn til å bli en småby.

Kommunevåpenet

Etter sammenslåing av Asker med Røyken og Hurum fra 2020 er kommunevåpenet tre seil. Kommunevåpenet fra 1975 til sammenslåingen hadde tre sølv «askekaller» mot grønn bakgrunn. Slike asketrær, skåret ned i omtrent mannshøyde, var i eldre tider et velkjent syn i kommunen.

Navn

Navnet kommer av treslaget ask.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Det er derfor vi bor her – en reise i Nye Asker. Dinamo forlag 1999.
 • Bakken, Tor Chr., red.: Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, 2008.
 • Borgen, Per Otto: Asker og Bærum leksikon, 2006.
 • Hanssen, Kåre V. og Ingerid Christensen: Lokalhistorisk bibliografi for Asker og Bærum, 1982 (Tillegg og register, 1984)
 • Mamen, Hans Christen: Askers historie, 1965
 • Mamen, Hans Christen: Det var en gang – på våre kanter, 1992–1996, fem bind.
 • Nilsen, Karl: Askermotiver, 1991, 1994 og 1999, tre bind.
 • Torgersen, Halvard: Asker: bidrag til bygdas gårdshistorie, andre utgave, 1941 (Tillegg: Sjømannsstanden i Asker 1814–1905 av Ola Holst, 2003)
 • Tønnesson, Kåre, red.: Askers og Bærums historie, 1982–84, tre bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg