Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Ski er en kommune i Akershus fylke. Kommunen ligger i Follo sørøst for Oslo. Kommunen grenser til Oslo i nord, Oppegård og Ås i vest, Hobøl i sørøst og Enebakk i øst.

Kråkstad kommune ble i 1930 delt i Ski og Kråkstad, som i 1964 igjen ble slått sammen, nå under navnet Ski. Oppegård og Ski skal slås sammen til Follo kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Landskapet i Ski er preget av småkuperte skogsområder med gneis i nord og øst. Høyeste punkt er Tømmerås på 313 meter over havet. Området er en del av Oslos Sør- og Østmark i det sørøstnorske grunnfjellsområde. I sør og vest er landskapet flatere og lavere, og gneisen dekkes av store marine løsavsetninger, som danner store jordbruksområder.

Det øst–vestgående raet ved Ski kirke, Skimorenen, danner vannskillet mellom vassdragene nordover til Gjersjøen/Bunnefjorden og Kråkstadelvas nedbørfelt (Mossevassdraget). Se også artikkel om Raet.

Det er tettest bosetning i de vestre deler av kommunen. Her ligger Langhus, som er en del av den sammenhengende bebyggelsen sørover fra Oslo, samt administrasjonssenteret Ski. Andre tettsteder er Kråkstad ved Østfoldbanens østre linje og Siggerud helt i nord. Det er sparsom bosetting i skogområdene i øst og nord.

Etter Østfoldbanens åpning i 1879 begynte folketallet i kommunen å vokse jevnt, særlig i stasjonsbyen Ski. Betydelig befolkningsvekst fra 1960-årene. I tiårsperioden 1996–2006 steg folketallet med 12,3 % mot 13,9 % i fylket som helhet.

Industrien i Ski er dominert av grafisk industri med 43 % av industriens sysselsatte 2004, deretter kommer verkstedsindustri (29 %), kjemisk industri og produksjon av gummi- og plastprodukter (11 %) og næringsmiddelindustri (8 %). Både Ski og Langhus tettsteder, som har det meste av industrivirksomheten i kommunen, har også atskillig engrosvirksomhet.

Jordbruket betyr mest i de sentrale og søndre deler av kommunen. Korndyrking er viktigste driftsform med 92 % av jordbruksarealet. Det dyrkes ellers noe grønnsakerfriland, og det drives noe hønsehold.

64 % av yrkesbefolkningen har arbeid utenfor kommunen hvorav 44 % i Oslo, 6 % i Oppegård og 4 % i Ås (2001).

I administrasjonssenteret Ski deler Østfoldbanen seg i en østre linje Askim–Mysen–Sarpsborg og en vestre linje Moss–Halden–Sverige. Lokaltogforbindelse Ski–Oslo.

E 18 krysser kommunen sør for Kråkstad stasjon og møter E 6 vest for Ski ved Vinterbro i Ås kommune. Rv. 152 Drøbak–Ås–Oslo og Rv. 154 (E 18 i Ås–Enebakk) møtes i Ski sentrum. E 6 går fra Vinterbro gjennom Sørmarka til Ryen i Oslo. Rv. 155 Oslo–Enebakk som går gjennom de nordøstre deler av Ski danner skille mellom Østmarka og Sørmarka.

Tettstedet Ski er et viktig regionalt service- og kommunikasjonssentrum, med Follos største handelssenter. Her er kontorer for Indre Follo tingrett, arbeidskontoret i Follo og Follo politikammer. Ski sykehus og psykiatrisk poliklinikk, Frambu helsesenter for sjeldne funksjonshemninger. Videregående skoler med varierte studieretninger. LO-skolen på Sørmarka. Østlandets Blad utkommer seks ganger ukentlig.

Ski hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett. Politiets nasjonale beredskapssenter er planlagt på Taraldrud med Beredskapstroppen, Bombegruppen, krise- og gisselforhandlere og Politihelikoptertjenesten.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås.

Ski kommune tilsvarer de fire soknene Kråkstad, Langhus, Siggerud og Ski i Nordre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ski til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Ski kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 61 grunnkretser:

  • Siggerud: Roland, Fjell, Siggerudbråten, Stallerud, Siggerudtangen, Tangenhagen, Siggerud nord, Siggerud syd, Bru, Wellumstadvika, Karlsrud, Boger
  • Langhus: Bøler, Haugland, Ødegården, Langhus senter, Dalen, Vevelstadåsen, Slora, Bøleråsen, Bølerkollen, Haugbro, Foss, Nordre Dal, Sagstuvegen, Smedsrud, Stenfelt
  • Hebekk: Tallaksrud, Grensevegen, Øvre Hebekk, Dagbo, Nedre Hebekk, Måsavegen, Austlivegen
  • Finstad: Nordre Finstad, Follogrenda, Søndre Finstad, Finstadsvingen, Atriumvegen, Solfallsvegen, Rosenlundvegen, Monsrud
  • Ski øst: Kværner, Vardåsen, Kontra, Ski sentrum, Skorhaug, Drømtorp, Eikelivegen, Ellingsrud, Industrivegen, Nære, Gjedsjø
  • Gjedsjø/Kråkstad: Tronås, Kråkstad sentrum, Skotbu sentrum, Mørk, Asper, Bjastad, Holt, Audenbøl

Stunner-boplassen er de eldste spor etter mennersker i Akershus. Boplassen er en del av Fosna-kulturen fra 11 000 år siden. Det finnes steinkirker fra 1100-tallet på Ski og Kråkstad med gravhauger fra jernalderen. Gravhaugen ved Kråkstad kirke er Follos største. Dessuten finnes to kongeveger, gravhauger og kulturlandskap med stor tidsdybde. Første meteoritt som ble funnet i Norge, falt over Ski og ble oppdaget i 1848.

Kommunevåpenet, som ble godkjent 1986, har tre sølv hestehoder i trepass mot en blå bakgrunn; henspiller på kommunenavnet.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, av norrønt skeið, ‘bane til kappløp’.

  • Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500, 1990, 2 bind.
  • Østlid, Martin: Kråkstad: en bygdebok, 1929–34, 2 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.