Byråd, eller kommuneråd, kan sies å være en kommunes regjering. Mer presist er by- eller kommunerådet det øverste utøvende politiske myndighetsorgan i en kommune som har innført en parlamentarisk styringsordning.

Byråd er også navnet på det enkelte medlem av byrådet. Det er ikke noe krav at byrådene er innvalgt i bystyret eller kommunestyret, altså kommunens storting. En rekke byråder er rekruttert eksternt.

Det første byrådet ble opprettet i Oslo i 1986. Bergen innførte ordningen i 2000. Også Tromsø praktiserte en byrådsordning fra 2011 til 2015, da ordningen ble avskaffet etter at en rød-grønn partiallianse hadde fått flertall ved kommunevalget. I tillegg har fire fylkeskommuner praktisert en ordning med fylkesråd.

Byråd ble opprettet som en prøveordning i Oslo fra 1986, men har etter 1992 hatt hjemmel i kommuneloven - som en frivillig ordning.

Sammenliknet med de aller fleste norske kommuner med såkalt formannskapsmodell innehar byrådet/kommunerådet den samme funksjonen som formannskapet.

Byrådene har det øverste politiske og administrative ansvaret for de innstillinger som fremmes overfor by-/kommunestyre, og har et overordnet ansvar for at by- eller kommunestyrets vedtak blir iverksatt.

Bystyret eller kommunestyret kan også delegere myndighet til byrådet i alle saker der lovgivningen ikke krever beslutning i annet kommunalt styringsorgan.

I de kommuner som har innført et parlamentarisk styringssystem erstatter byrådet/kommunerådet ordningen med rådmann. Hensikten er å få klarere politiske ansvarsforhold i kommunene, der skillelinjene mellom et politisk flertall og mindretall blir tydeliggjort.

Funksjonstiden til byrådet er uavhengig av valgperioden for bystyret/kommunestyret, og byrådet kan fratre på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av en valgperiode dersom et flertall i bystyret/kommunestyret krever det i form av et mistillitsvotum, på samme måte som et flertall i Stortinget kan felle en regjering.

Det betyr at byrådet i praksis blir sammensatt av bystyrets flertall og er avhengig av deres tillit for å utøve sine funksjoner.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.