Faktaboks

Også kjent som
NMH
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Kristel Mari Skorge
Styreleder
Astrid Kvalbein
Logo
Logo
Av .

Norges musikkhøgskole (NMH) er en høyere utdanningsinstitusjon i musikk i Oslo, etablert i 1973, og er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. Musikkhøgskolen har studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt videreutdanning og etterutdanningskurs, talentutvikling og musikkskoletilbud (øvingsskole).

Norges musikkhøgskole har vel 750 studenter (2020). Skolens virksomhet, med undervisning, forskning og formidling, ledes av sterke fagmiljøer med til sammen over 350 årsverk. Skolen er Oslos største konsertarrangør med over 400 konserter i året.

Musikkhøgskolen ligger ved Majorstua i Oslo i to egne bygg med samlet grunnflate på 20 000 m2. Hus 1 ble innviet i 1989 og har to konsertsaler: Lindemansalen med 365 plasser og Levinsalen med inntil 120 plasser, foruten undervisnings- og øverom, lydtekniske rom og innspillingsstudio. Hus 2 ble innviet i 2007 og har blant annet et stort auditorium og undervisnings- og øverom.

Organisasjon

Norges musikkhøgskole er organisert i fagseksjoner. Styret er skolens øverste organ. Det har elleve representanter, fire fra det kunstneriske/vitenskapelige personale, to studenter, en fra de teknisk-administrativt ansatte og fire eksterne representanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Ledelsen består av rektoratet (rektor, prorektor og viserektor) og direktør. Skolen har to hovedutvalg: Studieutvalget og FoU-utvalget.

De ansatte i kunstneriske/vitenskapelige stillinger er organisert i sju fagseksjoner:

 • Fagseksjon for strykere og harpe
 • Fagseksjon for blåsere og slagverk
 • Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk
 • Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon
 • Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
 • Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi
 • Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk

Administrasjonen er organisert i seks seksjoner:

 • Studie- og FoU-seksjonen
 • Seksjon for økonomi, personal og arkiv
 • Seksjon for drift og IKT
 • Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
 • Biblioteket

Historikk

Da Norges musikkhøgskole ble opprettet i 1973 hadde kampen for en statlig bekostet musikkutdanning pågått i over hundre år. Allerede i 1859 slo Bjørnstjerne Bjørnson til lyd for et nasjonalt musikkinstitutt. Året etter fulgte Ole Bull opp med en avisartikkel. Heller ikke Edvard Grieg maktet å få myndighetene til å ta ansvar for en offentlig musikkutdanning.

Musikkonservatoriet i Oslo

Etableringen av Norges musikkhøgskole bygget på to tidligere utdanningsinstitusjoner, Musikkonservatoriet i Oslo og Østlandets Musikkonservatorium.

Musikkonservatoriet i Oslo ble opprettet i 1883 da Ludvig Mathias Lindeman og hans sønn Peter Lindeman etablerte «Organistskolen» i Kristiania. Til tross for en smal økonomi ble den gradvis utvidet og i 1894 omdøpt til Musik-Konservatoriet. Konservatoriet hadde fra 1892 lokaler i Nordahl Bruns gate.

Både Peter Lindeman og senere sønnen Trygve Lindeman tilbød Staten å overta institusjonen uten positiv respons. Da Trygve Lindeman fylte 70 år i 1966 opprettet han stiftelsen Lindemans Legat, som skulle drive konservatoriet videre. I 1969 overlot Trygve Lindeman den daglige ledelsen til Anfinn Øien som rektor og Einar Solbu som inspektør.

Med hjemmel i privatskoleloven ble skolen finansiert av staten med 75 prosent av driftsutgiftene. Skolen ble delt i to selvstendige avdelinger, en fagskoleavdeling og en konservatorieavdeling. I 1973 overtok Oslo kommune fagskoleavdelingen, som ble musikklinje ved Foss videregående skole, mens konservatorieavdelingen ble kjernen i Norges musikkhøgskole.

Etableringen av Norges musikkhøgskole

Hus 1
I 1989 flyttet skolen til nybygde lokaler på Majorstua, tegnet av arkitektkontoret Lille Frøen AS.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Norges musikkhøgskole ble opprettet som provisorisk høgskole ved stortingsvedtak 28. april 1972. Studieåret 1972–1973 kjøpte høgskolen utdanningstjenester fra Musikkonservatoriet i Oslo. I 1973 gikk Musikkonservatoriet over i den nye høgskolen som høsten 1973 startet opp under navnet Musikkhøgskolen, med Robert Levin som den første rektor. Starten ble markert med en åpningshøytidelighet i Universitetets aula 3. september 1973.

Endelig beslutning om permanent drift ble gjort ved stortingsvedtak i 1977, og i 1978 ble navnet endret til Norges musikkhøgskole (NMH). Skolen ble drevet i Musikkonservatoriets gamle lokaler i Nordahl Bruns gate samt etter hvert på mange steder i Oslo sentrum. Men i 1988 kunne den samles i eget skolebygg ved Majorstua.

Sammenslåing med Østlandets Musikkonservatorium

Østlandets Musikkonservatorium ble innlemmet i Norges musikkhøgskole i 1996. Det var grunnlagt som Musikkskolen Veitvet av entreprenøren Olav Selvaag i 1959. I 1968 skiftet skolen navn til Veitvet Musikkonservatorium og ble organisert i tre avdelinger, konservatoriet, musikkfagskolen og musikkskoleavdeling.

Selvaag donerte Veitvet Musikkonservatorium til Oslo kommune i 1973. Konservatoriet ble i 1974 et distriktskonservatorium kalt Østlandets Musikkonservatorium med åtte østlandsfylker som eiere. Musikkfagskolen ble i 1976 overført til Manglerud videregående skole og omdannet til musikklinje. Musikkskoleavdelingen ble i 1978 omdannet til kommunal musikkskole i Oslo.

Østlandets Musikkonservatorium ble i 1994 en del av Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag, for så i 1996 å bli innlemmet i Norges musikkhøgskole.

Østlandets Musikkonservatorium hadde flyttet fra Veitvet til Godlia skole i 1981, for senere å overta lokalene til Statens bibliotekhøgskole på Carl Berners plass. Etter sammenslåingen i 1996 hadde Norges musikkhøgskole derfor to studiesteder, ett på Majorstua og ett på Carl Berners plass. Da skolen i 2007 fikk et tilbygg på Majorstua, Hus 2, ble samlokaliseringen et faktum.

Norges musikkhøgskoles rektorer

Eksterne lenker

Faktaboks

Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg