Akershus

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Akershus er et fylke som ligger rundt indre Oslofjord og omslutter Oslo, med unntak av skogstrekningene i Nordmarka der Oslo har felles grense med Buskerud og Oppland. Derved deles Akershus i to atskilte deler. Fylket strekker seg fra Mossesundet i sør til Skreikampen ved Mjøsa i nord, åsene øst for Lierdalen i vest til svenskegrensen i øst.

Fylket består av tre regioner;

I forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform vil Akershus, Buskerud og Østfold fylker slås sammen til Viken. Dessuten vil kommunene Røyken og Hurum i Buskerud vil innlemmes i Akershus. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017 og vil gjelde fra 2020.

Akershus kalles Oslos grønne belte, med både fjord og skog, sjø og land, små og mellomstore byer. Landskapet i Akershus faller i tre hoveddeler:

1) Et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap i øst med flatere, lavereliggende partier med marine løsmasser innimellom. Berggrunnen tilhører Sørøstnorske grunnfjellsområde.

2) Kambrosilurisk skifer og kalkstein vesentlig i de lavereliggende deler av Asker og Bærum samt på øyene i Oslofjorden. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

3) Store, kuperte skogstrakter i Oslomarka med berggrunn av vulkansk opprinnelse i nord og nordvest. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

Klimaet i Akershus har tydelig innlandspreg, men Mjøsa og Oslofjorden demper og forsinker vinterkulden i nærliggende områder. I august 2016 hadde Akershus 200 års flom da det lokalt falt mer enn 100 mm nedbør på mindre enn et døgn.

En stor del av befolkningen i Akershus er konsentrert i de bymessige strøk rundt Oslo. Denne bebyggelsen går som sammenhengende bånd langs hovedkommunikasjonene. I vest strekker bebyggelsen seg til Lierskogen/Slemmestad. I øst går den til Langhus i Ski og Lillestrøm/Kjeller i Skedsmo. Største tettsteder er Ski, Drøbak, Jessheim, Nesoddtangen, Råholt og Ås.

Ellers er befolkningen jevnt fordelt i de lavereliggende jordbruksområdene på Romerike og i Follo. På 2000-tallet har Eidsvoll og Aurskog-Høland sammen med Nittedal og Ullensaker vært det området i hele landet med størst befolkningstilvekst. I 2017 var veksten 1,6 prosent til 614 026 innbyggere per 1.1.2018. Årsakene til befolkningsveksten er en sterkt nettoinnflytting fra og med 2005, fra andre nabofylker (særlig Oslo) men også fra utlandet.

Akershus er tynt befolket i skogstraktene i Østmarka mellom Oslofjorden og Øyeren og Nordmarka, Romeriksåsene, åsene øst for Vorma samt på begge sider av Haldenvassdraget i Nes og Aurskog-Høland. Les artikkelen Akershus befolkning.

Totalarealet til jordbruk i Akershus var 1999 807 km2 eller 16 % av fylkets totalareal. Landbruket betyr mest på Øvre Romerike, Aurskog-Høland og de søndre deler av Follo. Les mer om landbruket i Akershus.

Akershus har en relativt beskjeden industri. I 2001 hadde næringen 9 % av den samlede sysselsettingen i fylket eller 18 214 arbeidsplasser, og Akershus var dermed nr. 6 av landets industrifylker etter sysselsetting. Les mer om industrien i Akershus.

Produksjonen av vannkraft i fylket foregår i Glommavassdraget, og er på 900 GWh i midlere årsproduksjon (2003). Dette utgjør 0,8 % av landets totale kraftproduksjon. All gjenværende utbyggbar vannkraft er vernet.

Se også artikkelen om Akershus næringsliv.

Vei- og jernbanenettet i Akershus er etter norske forhold tett, og i høy grad preget av forbindelsene til Oslo. Samferdselen er under utbygging i forbindelse med Oslopakke 3. Les artikkelen Akershus samferdsel.

Våpenet (godkjent 1987) viser en sølv trappegavl i blått; motivet henspiller på Akershus slott som har gitt navn til fylket og tidligere til len og amt. Akershus fylke svarer til det tidligere Akershus amt, som ble omdøpt i 1919.

Navnet har fylket etter Akershus festning i Oslo (av norrønt akr, ‘aker', og hús, 'borg, kastell’).

Mange kommuner vil slås sammen fra 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Kommune Areal (km²) Innb. (2017)
Vestby 133,5 17 486
Ski 165,7 30 880
Ås 102,8 20 084
Frogn 87,4 15 735
Nesodden 60,3 19 287
Oppegård 37,0 27 178
Bærum 192,2 125 454
Asker 100,7 60 926
Aurskog-Høland 961,2 16 390
Sørum 206,8 17 980
Fet 176,1 11 663
Rælingen 71,4 17 874
Enebakk 232,5 10 945
Lørenskog 70,7 38 670
Skedsmo 77,2 54 178
Nittedal 186,7 23 545
Gjerdrum 82,5 6 704
Ullensaker 251,6 36 576
Nes 638,6 21 681
Eidsvoll 455,8 24 647
Nannestad 340,9 13 240
Hurdal 285,0 2 903
I alt 4 918 614 026
Tettsted Innb. (2017)
Oslo (Akershus' del) 286 242
Ski 19 357
Jessheim 17 687
Drøbak 13 409
Nesoddtangen 12 803
Råholt 13 156
Ås 10 110
Fetsund 5 657
Kløfta 7 466
Vestby 17 188
Rotnes 6 333
Sørumsand 4 910
Eidsvoll 5 017
Årnes 4 212
Flateby 3 731
Ytre Enebakk 4 156
Aulifeltet 2 825
Togrenda 2 783
Maura 3 648
Aursmoen 3 347
Bjørkelangen 3 368
Teigebyen 2 845
Grønlund 4 743
  • Akershus : veiviser til kulturminner og severdigheter, 1996 (utg. av Akershus fylkesmuseum).
  • Akershus fylke : 1914-1960, 1967 (forts. av Akershus amt 1814-1914, av A. Th. Kiær, 1921)
  • Fladby, Rolf & Arthur Gjermundsen, red.: Oslo og Akershus i manns minne, 1970.
  • Kiær, A. Th.: Akershus amt 1814-1914, 1921.
  • Mamen, Hans Christen, red.: Akershus, 1981.
  • Knutsen, Elisabeth, red.: Akershus, et kulturhistorisk riss. Skald 2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.