Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Akershus

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Syv av Akershus' kommuner ligger ved Oslofjorden. Vi ser bebyggelse i Drøbak i Frogn kommune. I bakgrunnen Håøya og det trange Drøbaksundet.

KF-arkiv. fri

Akershus er et fylke som ligger rundt indre Oslofjord og omslutter Oslo, med unntak av skogstrekningene i Nordmarka der Oslo har felles grense med Buskerud og Oppland. Derved deles Akershus i to atskilte deler. Fylket strekker seg fra Mossesundet i sør til Skreikampen ved Mjøsa i nord, åsene øst for Lierdalen i vest til svenskegrensen i øst.

Fylket består av tre regioner;

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vil kommunestrukturen endres betydelig fra 2020, og kommunene Røyken og Hurum i Buskerud vil innlemmes i Akershus. 

Akershus, Buskerud og Østfold fylker har avtalt å slå seg sammen til Viken i forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform. Dette ble ved godkjent i Stortinget juni 2017.

Akershus kalles Oslos grønne belte, med både fjord og skog, sjø og land, små og mellomstore byer. Landskapet i Akershus faller i tre hoveddeler:

1) Et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap i øst med flatere, lavereliggende partier med marine løsmasser innimellom. Berggrunnen tilhører Sørøstnorske grunnfjellsområde.

2) Kambrosilurisk skifer og kalkstein vesentlig i de lavereliggende deler av Asker og Bærum samt på øyene i Oslofjorden. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

3) Store, kuperte skogstrakter i Oslomarka med berggrunn av vulkansk opprinnelse i nord og nordvest. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

Klimaet i Akershus har tydelig innlandspreg, men Mjøsa og Oslofjorden demper og forsinker vinterkulden i nærliggende områder.

En stor del av Akershus' befolkning er konsentrert i de bymessig bebygde strøk rundt Oslo. Denne bebyggelsen går som sammenhengende bånd langs hovedkommunikasjonene mot vest, sør og øst til henholdsvis Lierskogen/Slemmestad så vidt over grensen til Buskerud, LanghusSki og Lillestrøm/Kjeller i Skedsmo. For øvrig mye bymessig bebyggelse i fysisk sett selvstendige tettsteder. Størst av disse tettstedene er Ski, Drøbak, Jessheim, NesoddtangenRåholt og Ås.

Ellers er befolkningen jevnt fordelt i de lavereliggende jordbruksområdene på Romerike og i Follo. På 2000-tallet har Eidsvoll og Aurskog-Høland sammen med Nittedal og Ullensaker vært det området i hele landet med størst befolkningstilvekst. 

Skogstraktene i Oslo Østmark mellom Oslofjorden og Øyeren og Nordmark, Romeriksåsene, åsene øst for Vorma samt på begge sider av HaldenvassdragetNes og Aurskog-Høland er svært tynt befolket. Les artikkelen Akershus befolkning.

Landbruket betyr særlig mye på Øvre RomerikeAurskog-Høland og de søndre deler av Follo. Totalarealet til jordbruk var 1999 807 km2 eller 16 % av fylkets totalareal. Les mer om landbruket i Akershus.

Akershus har en relativt beskjeden industri. I 2001 hadde næringen 9 % av den samlede sysselsettingen i fylket eller 18 214 arbeidsplasser, og Akershus var dermed nr. 6 av landets industrifylker etter sysselsetting. Les mer om industrien i Akershus.

Produksjonen av vannkraft i fylket foregår i Glommavassdraget, og er på ca. 893 GWh i midlere årsproduksjon (2003). Dette utgjør 0,8 % av landets totale kraftproduksjon. All gjenværende utbyggbar vannkraft er vernet.

Se også artikkelen om Akershus næringsliv

Vei- og jernbanenettet er etter norske forhold tett, og i svært høy grad preget av forbindelsene til Oslo. Samferdselen er under utbygging i forbindelse med Oslopakke 3. Les artikkelen Akershus samferdsel.

Våpenet (godkjent 1987) viser en sølv trappegavl i blått; motivet henspiller på Akershus slott som har gitt navn til fylket og tidligere til len og amt. Akershus fylke svarer til det tidligere Akershus amt, som ble omdøpt i 1919.

Navnet har fylket etter Akershus festning i Oslo (av norrønt akr, 'aker', og hús, 'borg, kastell').

Mange kommuner vil slås sammen fra 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Kommune Areal (km²) Innb. (2009)
Vestby 133,5 14 095
Ski 165,7 27 699
Ås 102,8 15 863
Frogn 87,4 14 435
Nesodden 60,3 17 129
Oppegård 37,0 24 612
Bærum 192,2 109 700
Asker 100,7 53 756
Aurskog-Høland 961,2 14 158
Sørum 206,8 14 942
Fet 176,1 10 139
Rælingen 71,4 15 345
Enebakk 232,5 10 153
Lørenskog 70,7 32 300
Skedsmo 77,2 46 668
Nittedal 186,7 20 555
Gjerdrum 82,5 5 567
Ullensaker 251,6 28 138
Nes 638,6 18 629
Eidsvoll 455,8 20 321
Nannestad 340,9 10 800
Hurdal 285,0 2 621
I alt 4 918 527 625
Tettsted Innb. (2007)
Oslo (Akershus' del) 286 242
Ski 12 687
Jessheim 13 385
Drøbak 11 853
Nesoddtangen 11 285
Råholt 9 370
Ås 8 095
Fetsund 6 604
Kløfta 6 236
Vestby 5 684
Rotnes 4 939
Sørumsand 3 862
Eidsvoll 3 514
Årnes 3 289
Flateby 3 390
Ytre Enebakk 2 977
Aulifeltet 2 683
Togrenda 2 783
Maura 2 709
Aursmoen 2 318
Bjørkelangen 2 438
Teigebyen 2 318
Grønlund 2 355
  • Akershus : veiviser til kulturminner og severdigheter, 1996 (utg. av Akershus fylkesmuseum).
  • Akershus fylke : 1914-1960, 1967 (forts. av Akershus amt 1814-1914, av A. Th. Kiær, 1921)
  • Fladby, Rolf & Arthur Gjermundsen, red.: Oslo og Akershus i manns minne, 1970.
  • Kiær, A. Th.: Akershus amt 1814-1914, 1921.
  • Mamen, Hans Christen, red.: Akershus, 1981.
  • Knutsen, Elisabeth, red.: Akershus, et kulturhistorisk riss. Skald 2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.