Akershus

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Akershus er et fylke som ligger rundt indre Oslofjord og omslutter Oslo, med unntak av skogstrekningene i Nordmarka der Oslo har felles grense med Buskerud og Oppland. Derved deles Akershus i to atskilte deler. Fylket strekker seg fra Mossesundet i sør til Skreikampen ved Mjøsa i nord, åsene øst for Lierdalen i vest til svenskegrensen i øst.

Fylket består av tre regioner;

I forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform vil Akershus, Buskerud og Østfold fylker slås sammen til Viken. Dessuten vil kommunene Røyken og Hurum i Buskerud vil innlemmes i Akershus. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017 og vil gjelde fra 2020.

Akershus kalles Oslos grønne belte, med både fjord og skog, sjø og land, små og mellomstore byer. Landskapet i Akershus faller i tre hoveddeler:

1) Et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap i øst med flatere, lavereliggende partier med marine løsmasser innimellom. Berggrunnen tilhører Sørøstnorske grunnfjellsområde.

2) Kambrosilurisk skifer og kalkstein vesentlig i de lavereliggende deler av Asker og Bærum samt på øyene i Oslofjorden. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

3) Store, kuperte skogstrakter i Oslomarka med berggrunn av vulkansk opprinnelse i nord og nordvest. Berggrunnen tilhører Oslofeltet.

Klimaet i Akershus har tydelig innlandspreg, men Mjøsa og Oslofjorden demper og forsinker vinterkulden i nærliggende områder. I august 2016 hadde Akershus 200 års flom da det lokalt falt mer enn 100 mm nedbør på mindre enn et døgn.

En stor del av befolkningen i Akershus er konsentrert i de bymessige strøk rundt Oslo. Denne bebyggelsen går som sammenhengende bånd langs hovedkommunikasjonene. I vest strekker bebyggelsen seg til Lierskogen/Slemmestad. I øst går den til Langhus i Ski og Lillestrøm/Kjeller i Skedsmo. Største tettsteder er Ski, Drøbak, Jessheim, Nesoddtangen, Råholt og Ås.

Ellers er befolkningen jevnt fordelt i de lavereliggende jordbruksområdene på Romerike og i Follo. På 2000-tallet har Eidsvoll og Aurskog-Høland sammen med Nittedal og Ullensaker vært det området i hele landet med størst befolkningstilvekst.

Akershus er tynt befolket i skogstraktene i Østmarka mellom Oslofjorden og Øyeren og Nordmarka, Romeriksåsene, åsene øst for Vorma samt på begge sider av Haldenvassdraget i Nes og Aurskog-Høland. Les artikkelen Akershus befolkning.

Totalarealet til jordbruk i Akershus var 1999 807 km2 eller 16 % av fylkets totalareal. Landbruket betyr mest på Øvre Romerike, Aurskog-Høland og de søndre deler av Follo. Les mer om landbruket i Akershus.

Akershus har en relativt beskjeden industri. I 2001 hadde næringen 9 % av den samlede sysselsettingen i fylket eller 18 214 arbeidsplasser, og Akershus var dermed nr. 6 av landets industrifylker etter sysselsetting. Les mer om industrien i Akershus.

Produksjonen av vannkraft i fylket foregår i Glommavassdraget, og er på 900 GWh i midlere årsproduksjon (2003). Dette utgjør 0,8 % av landets totale kraftproduksjon. All gjenværende utbyggbar vannkraft er vernet.

Se også artikkelen om Akershus næringsliv

Vei- og jernbanenettet i Akershus er etter norske forhold tett, og i høy grad preget av forbindelsene til Oslo. Samferdselen er under utbygging i forbindelse med Oslopakke 3. Les artikkelen Akershus samferdsel.

Våpenet (godkjent 1987) viser en sølv trappegavl i blått; motivet henspiller på Akershus slott som har gitt navn til fylket og tidligere til len og amt. Akershus fylke svarer til det tidligere Akershus amt, som ble omdøpt i 1919.

Navnet har fylket etter Akershus festning i Oslo (av norrønt akr, ‘aker', og hús, 'borg, kastell’).

Mange kommuner vil slås sammen fra 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Kommune Areal (km²) Innb. (2009)
Vestby 133,5 14 095
Ski 165,7 27 699
Ås 102,8 15 863
Frogn 87,4 14 435
Nesodden 60,3 17 129
Oppegård 37,0 24 612
Bærum 192,2 109 700
Asker 100,7 53 756
Aurskog-Høland 961,2 14 158
Sørum 206,8 14 942
Fet 176,1 10 139
Rælingen 71,4 15 345
Enebakk 232,5 10 153
Lørenskog 70,7 32 300
Skedsmo 77,2 46 668
Nittedal 186,7 20 555
Gjerdrum 82,5 5 567
Ullensaker 251,6 28 138
Nes 638,6 18 629
Eidsvoll 455,8 20 321
Nannestad 340,9 10 800
Hurdal 285,0 2 621
I alt 4 918 527 625
Tettsted Innb. (2007)
Oslo (Akershus' del) 286 242
Ski 12 687
Jessheim 13 385
Drøbak 11 853
Nesoddtangen 11 285
Råholt 9 370
Ås 8 095
Fetsund 6 604
Kløfta 6 236
Vestby 5 684
Rotnes 4 939
Sørumsand 3 862
Eidsvoll 3 514
Årnes 3 289
Flateby 3 390
Ytre Enebakk 2 977
Aulifeltet 2 683
Togrenda 2 783
Maura 2 709
Aursmoen 2 318
Bjørkelangen 2 438
Teigebyen 2 318
Grønlund 2 355
  • Akershus : veiviser til kulturminner og severdigheter, 1996 (utg. av Akershus fylkesmuseum).
  • Akershus fylke : 1914-1960, 1967 (forts. av Akershus amt 1814-1914, av A. Th. Kiær, 1921)
  • Fladby, Rolf & Arthur Gjermundsen, red.: Oslo og Akershus i manns minne, 1970.
  • Kiær, A. Th.: Akershus amt 1814-1914, 1921.
  • Mamen, Hans Christen, red.: Akershus, 1981.
  • Knutsen, Elisabeth, red.: Akershus, et kulturhistorisk riss. Skald 2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.