Holmenkollen, ås i Oslo, ca. 9 km nordvest for bysenteret, i bydel Vestre Aker; 371 moh., den sørligste kollen på høydedraget Tryvannshøgda–Voksenåsen. Særlig kjent for Holmenkollbakken, som bruker fallet fra toppen av Holmenkollen til Besserudtjernet (317 moh.) til unnarenn. Langrenns- og skiskytterstadion. Utfartssted med vidt utsyn over Oslodalen og fjorden. Skimuseum ved Holmenkollbakken. Holmenkollen kapell (bygd 1903) brant ned til grunnen 1992; gjenreist 1996. Flere restauranter og hoteller. Villabebyggelse i sør- og sørøsthellingen.